Polityka prywatności

Zgodność

95gameshop Limited, prywatna firma zarejestrowana zgodnie z prawem Hongkongu, której główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem Unit 1603, 16th Floor, The L. Plaza, 367 - 375 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong, numer licencji 3096323 („95gameshop.com”, „my”, „nas”, „nasz”) zobowiązuje się do przestrzegania zasad prywatności i ochrony danych.

Niniejsza polityka prywatności wraz z Załącznikiem A („Polityka prywatności”) określa, w jaki sposób i dlaczego zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy, przekazujemy i ujawniamy Twoje dane osobowe (zwane również danymi osobowymi w niniejszej Polityce prywatności) oraz w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych informacje i popraw je. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia również korzystanie z plików cookie w naszej Witrynie. Dla uniknięcia wątpliwości, „dane osobowe” oznacza informacje, które konkretnie identyfikują osobę fizyczną (takie jak imię i nazwisko, adres, zdjęcie, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, data urodzenia, lokalizacja biura, informacje zawodowe i zainteresowania osobiste, nazwa firmy, tytuł działu i używane języki) lub informacje o tej osobie, które są bezpośrednio powiązane z danymi osobowymi. „Witryna” oznacza https://www.95gameshop.com/pl/ oraz wszystkie podstrony i subdomeny związane z https://www.95gameshop.com/pl/ oraz wszelkie dodatkowe domeny internetowe określone okresowo przez 95gameshop.com. „Użytkownik”, „Ty” i „Twój” łącznie oznaczają osobę, firmę lub organizację, która odwiedziła Witrynę lub korzysta z niej. Użytkownik może być odwiedzającym 95gameshop.com lub posiadaczem Konta. „Konto” oznacza konto, które użytkownicy mogą utworzyć za pośrednictwem Witryny.

Odpowiednim podmiotem prawnym do celów przetwarzania i kontroli danych jest 95gameshop.com. Nasz kontaktowy adres e-mail do wszelkiej komunikacji dotyczącej Twoich danych osobowych to data@95gameshop.com (w tytule wiadomości prosimy wpisać „dane osobowe”).

 

RODO 

Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej, jesteś chroniony i korzystasz z dodatkowych praw wynikających z ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych 2016/679, znanego również jako RODO.

 

Zmiany w Polityce Prywatności 

Od czasu do czasu możemy zmieniać naszą Politykę prywatności i według własnego uznania. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności, nie będziemy zobowiązani do uprzedniego powiadomienia Cię o takich poprawkach lub zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Zachęcamy do częstego sprawdzania naszej Witryny pod kątem zmian w naszej Polityce prywatności.

Dalsze korzystanie z naszej Witryny, usług, prośba o pomoc lub przekazywanie nam dalszych danych osobowych (bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionej osoby) po jakiejkolwiek zmianie niniejszej Polityki prywatności będzie oznaczać akceptację takiej zmiany.

 

Jakie dane zbieramy?

Podobnie jak większość operatorów stron internetowych, zbieramy informacje nieosobowe, które zwykle udostępniają przeglądarki internetowe i serwery, takie jak typ przeglądarki, preferencje językowe, strona odsyłająca oraz data i godzina każdego żądania odwiedzającego.

Gromadzimy informacje nieosobowe, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasi goście korzystają z naszej Witryny. Zebrane informacje pomogą nam również rozwiązywać problemy, analizować nasze zasoby i ulepszać nasze usługi i/lub produkty. W tego rodzaju informacjach nie ma nic, co pozwoliłoby komukolwiek zidentyfikować, kim jesteś.

Gromadzimy również potencjalnie dane osobowe, w tym:

 • twoje imię
 • twoje dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail
 • twoje dane demograficzne, w tym preferencje i zainteresowania
  inne informacje istotne dla ankiet klientów i/lub ofert
 • adresy protokołu internetowego (IP)
 • cookies. Aby zapoznać się z pełną listą plików cookie, które zbieramy, zobacz sekcję Lista plików cookie, które zbieramy.

 

Jak gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe na wiele sposobów, w tym:

 • gdy ty lub strona trzecia kontaktujecie się z nami niezależnie od naszej Witryny, na przykład przez e-mail, telefon lub osobiście
 • kiedy odwiedzasz i wchodzisz w interakcję z naszą Witryną i powiązanym oprogramowaniem (w tym wszelkimi aplikacjami mobilnymi)
 • gdy zawierasz z nami transakcje
 • podczas zakładania konta w 95gameshop.com/pl/
 • za pośrednictwem plików cookie i innych technologii, które pozwalają nam zapewnić lepsze wrażenia z korzystania z naszej witryny
 • gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszej Witryny lub zapisujesz się do naszego biuletynu/listy mailingowej.

W każdym przypadku zbieramy takie dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub odpowiednie do realizacji celu interakcji użytkownika z nami. Nie ujawniamy danych osobowych innych niż opisane poniżej w niniejszej Polityce prywatności.

Możesz odmówić podania danych osobowych, jednak może to uniemożliwić Ci zaangażowanie się w określone działania związane z Witryną, a my możemy nie być w stanie świadczyć naszych usług i/lub produktów lub pomocy Tobie lub w Twoim imieniu.

Nie możesz przekazywać nam danych osobowych innej osoby, chyba że wcześniej uzyskałeś na to uprzednią zgodę tej osoby i poinformowałeś ją, że jej dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności (w tym, gdzie je znaleźć). Przekazując nam informacje o dowolnej osobie trzeciej, niniejszym gwarantujesz i oświadczasz, że posiadasz wszystkie niezbędne zgody i uprawnienia, aby to zrobić, oraz że możesz nam to udowodnić.

Nie będziemy sprzedawać, rozpowszechniać ani udostępniać Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że mamy Twoją zgodę lub jest to wymagane przez prawo. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do wysyłania Ci informacji promocyjnych o podmiotach trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, jeśli wyraziłeś na to zgodę.

Jeśli wcześniej udzieliłeś nam zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, pisząc do nas na adres data@95gameshop.com.

 

Zgoda

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy Witryny, którą aktualnie przeglądasz. Klikając przycisk „Akceptuję” lub uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej w inny sposób, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i nieodwołalnie i bezwarunkowo zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności i wszelkimi innymi umowami, które mają zastosowanie do Ciebie jako użytkownika 95gameshop.com Właściciel konta lub użytkownik, z okresowymi zmianami. Jeśli nie zgadzasz się z tym, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny lub uzyskiwania do niej dostępu. Jeśli korzystasz z Witryny w imieniu osoby trzeciej, w tym między innymi podmiotu gospodarczego, gwarantujesz, że jesteś upoważniony i upoważniony do związania tej strony trzeciej niniejszą Polityką prywatności. Klikając przycisk „Akceptuję” lub uzyskując dostęp lub korzystając z Witryny w inny sposób, potwierdzasz również, że wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Niniejszą Politykę Prywatności należy czytać łącznie z naszymi Warunkami dostępnymi na stronie https://www.95gameshop.com/pl/pages/regulamin.

Wyrażasz zgodę na publikowanie i wykorzystywanie przez nas wszelkich zdjęć, treści i/lub danych osobowych, które możesz przesłać na naszą Stronę lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na publikację na naszej Stronie, blogu, w naszych materiałach marketingowych lub kanałach mediów społecznościowych, których możemy używać w celu w celu dostarczania informacji o naszych usługach i/lub produktach, marketingu naszych usług i/lub produktów lub w celu realizacji naszych funkcji i/lub działań.

 

Zamiar

Gromadzimy Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci czerpanie korzyści z naszej Witryny oraz usług i/lub produktów. Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do następujących celów:

 • w celu wypełnienia naszych zobowiązań i dostarczenia uzgodnionych usług i/lub produktów
 • w celu założenia, utrzymania i administrowania Twoim Kontem
 • w celu wysyłania Ci informacji o usługach i/lub produktach lub materiałach promocyjnych i marketingowych, które są dla Ciebie istotne, w celu promowania i wprowadzania na rynek naszych usług i/lub produktów oraz naszej Witryny i stron trzecich (w tym wszelkich stron mediów społecznościowych utrzymywanych lub obsługiwanych przez nas, takich jak Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube)
 • aby powiadomić Cię o zmianach w naszych usługach i/lub produktach
 • zapewnienie jakości i szkolenia
 • ulepszanie naszych produktów i usług, w tym dostosowywanie witryny
 • w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub lokalizacji oraz przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa w związku z zakupem
 • w celu uzyskania dostępu do zewnętrznych platform programistycznych lub kluczy dodatkowych
 • badania i analizy rynku
 • w celu promowania i wprowadzania na rynek naszych usług i/lub produktów (w tym za pośrednictwem utrzymywanych lub obsługiwanych przez nas stron mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest i Mixer)
 • prowadzenie wewnętrznej dokumentacji w celu ułatwienia realizacji dowolnego innego celu
 • wszelkie inne zastosowania zidentyfikowane podczas zbierania danych osobowych lub uzasadnione w niniejszej Polityce prywatności i naszej https://www.95gameshop.com/pl/pages/polityka-prywatnosci        

 

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe innym podmiotom lub osobom fizycznym w celach, w tym między innymi:

 • nasi pracownicy, zaufane strony trzecie i inne osoby, z którymi współpracujemy, aby dostarczać Ci usługi i/lub produkty
 • zewnętrznym dostawcom usług w celu umożliwienia im świadczenia usług, takim jak (między innymi) dostawcom usług IT, przechowywania danych, hostingu i serwerów, windykatorom, przetwarzaniu płatności i ubezpieczycielom
 • wszelkim zewnętrznym partnerom lub podmiotom, z którymi łączy nas relacja handlowa
 • jakikolwiek powiązany z nami podmiot
 • potencjalnym sprzedawcom lub nabywcom naszej firmy lub aktywów
 • wszelkim mającym zastosowanie lub odpowiednim organom regulacyjnym lub stronie trzeciej w celu przestrzegania przepisów prawnych lub umów i/lub sprawozdawczości lub gdy uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony naszej własności lub praw, praw osób trzecich lub ogółu społeczeństwa
 • innym podmiotom lub osobom fizycznym, o ile wyraziłeś na to zgodę

 

Dostęp do Twoich danych osobowych

W zakresie wymaganym przez prawo możesz przeglądać, edytować, poprawiać lub usuwać wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz.

Na żądanie, tak szybko, jak to możliwe, dostarczymy Ci:

 • dane osobowe na Twój temat, które są w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą
 • informacje o tym, w jaki sposób dane osobowe, o których mowa w akapicie powyżej (Ujawnienie Twoich danych osobowych), były lub mogły być przez nas wykorzystywane lub ujawniane w ciągu roku poprzedzającego datę złożenia wniosku

Jeśli podlegasz ochronie na mocy prawa UE (w tym wszyscy mieszkańcy UE), mogą Ci przysługiwać dalsze prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzekazywania Ci danych osobowych lub innych powiązanych informacji, jeśli można racjonalnie oczekiwać, że ich udostępnienie:

 • zagrażają bezpieczeństwu lub zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu innej osoby
 • spowodować natychmiastową lub poważną szkodę dla twojego bezpieczeństwa, zdrowia fizycznego lub psychicznego
 • ujawniać danych osobowych innej osoby
 • ujawnienia tożsamości osoby, która podała dane osobowe innej osoby fizycznej, a osoba podająca dane osobowe nie wyraża zgody na ujawnienie jej tożsamości
 • być sprzeczne z interesem narodowym

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, skontaktuj się z nami pod adresem data@95gameshop.com, jak opisano powyżej, a my odpowiemy na Twoją prośbę w rozsądnym terminie po jej złożeniu. Jeśli odmówimy Ci dostępu, podamy powód, dla którego to robimy, w momencie Twojego żądania.

Chociaż nie pobieramy opłaty za wniosek o dostęp do Twoich danych osobowych, możemy pobrać rozsądną opłatę (o której zostaniesz powiadomiony po złożeniu wniosku) za czas i koszty w następujących okolicznościach:

 • jeśli zebranie i przygotowanie materiałów wymaga dłuższego czasu
 • jeśli chcesz, aby Twoje pliki zostały skserowane

 

Poprawianie i aktualizacja danych osobowych

Skontaktuj się z nami pod adresem data@95gameshop.com tak szybko, jak to możliwe, jeśli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Twoich danych osobowych lub jeśli uważasz, że dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, nie są dokładne, kompletne lub aktualne, abyśmy mogli zaktualizować Twoje odpowiednio złożyć.

Przetworzymy wszelkie żądane zmiany tak szybko, jak to możliwe i prześlemy poprawione dane osobowe do każdej innej organizacji, której dane osobowe zostały ujawnione, w ciągu roku poprzedzającego datę korekty, chyba że ta inna organizacja nie potrzebuje już poprawionych danych osobowych do jakikolwiek cel prawny lub biznesowy lub w inny sposób zgadzasz się, że nie musimy ponownie wysyłać poprawionych informacji do żadnej innej organizacji.

 

Dokładność

Podejmujemy uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe, które przechowujemy, są dokładne, kompletne i aktualne. Jednak przede wszystkim polegamy na tym, że poinformujesz nas o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności, zobowiązujesz się do dołożenia wszelkich uzasadnionych starań w celu terminowego wprowadzania poprawek i aktualizacji swoich danych osobowych.

 

Przechowywanie danych osobowych 

Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zaprzestać przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe lub usunąć środki, za pomocą których dane osobowe można powiązać z konkretnymi osobami, gdy tylko będzie można zasadnie założyć, że Cel, dla którego dane osobowe zostały zebrane, jest nie służy już przechowywaniu danych osobowych lub przechowywanie nie jest już konieczne do celów prawnych lub biznesowych.

 

Przekazywanie danych

Nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych do kraju lub terytorium poza Hongkongiem, chyba że zgodnie z wymogami określonymi w prawie Hongkongu w celu zapewnienia, że organizacje zapewniają standard ochrony przekazywanych danych osobowych, który jest porównywalny z ochroną na podstawie prawem Hong Kongu i niniejszą Polityką Prywatności.

 

Bezpieczeństwo

Podejmujemy uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są traktowane w sposób bezpieczny i zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, gromadzeniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu, kopiowaniu, modyfikowaniu, usuwaniu lub podobnym zagrożeniom.

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia informacji, które zbieramy online. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo naruszenia bezpieczeństwa, nie ujawniamy publicznie charakteru takich środków bezpieczeństwa.

Chociaż naszym celem jest stworzenie bezpiecznego środowiska poprzez ograniczenie dostępu do Witryny do uprawnionych użytkowników, nie możemy zagwarantować, że nieupoważnione osoby nie uzyskają dostępu. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyraźnie wykluczamy wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieupoważnionego dostępu do Twoich danych osobowych.

Prosimy o natychmiastowy kontakt pod adresem data@95gameshop.com, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Twojego Konta przez kogokolwiek innego lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

 

Cookies

Plik cookie to mały plik, który prosi o pozwolenie na umieszczenie go na dysku twardym komputera. Po wyrażeniu zgody plik jest dodawany, a plik cookie pomaga analizować ruch w sieci lub informuje, kiedy odwiedzasz określoną witrynę. Pliki cookie umożliwiają aplikacjom internetowym reagowanie na indywidualne potrzeby użytkownika. Aplikacja internetowa może dostosować swoje działanie do Twoich potrzeb, upodobań i antypatii, zbierając i zapamiętując informacje o Twoich preferencjach.

Używamy plików cookie dziennika ruchu, aby określić, które strony są używane. Pomaga nam to analizować dane o ruchu na stronie internetowej i ulepszać naszą Stronę w celu dostosowania jej do potrzeb klientów. Wykorzystujemy te informacje wyłącznie do celów analizy statystycznej, po czym dane są usuwane z systemu.

Pliki cookie pomagają nam zapewnić Ci lepszą stronę internetową, umożliwiając nam monitorowanie, które strony uważasz za przydatne, a które nie. Plik cookie w żaden sposób nie daje nam dostępu do Twojego komputera ani żadnych informacji o Tobie, innych niż dane, które zdecydujesz się nam udostępnić. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Wiele przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zwykle można zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucała pliki cookie, jeśli wolisz. Należy pamiętać, że może to uniemożliwić pełne korzystanie ze Strony i związanych z nią usług.

Wykonujemy lub możemy wykorzystywać następujące pliki cookie:

 • Niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie wymagane do działania naszej Witryny. Należą do nich na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie do bezpiecznych obszarów naszej Witryny, korzystanie z koszyka lub korzystanie z usług e-fakturowania.
 • Analityczne/wydajnościowe pliki cookie. Pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających oraz zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej Witrynie podczas korzystania z niej. Pomaga nam to ulepszyć sposób działania naszej Witryny, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo znajdują to, czego szukają.
 • Funkcjonalne pliki cookie. Służą do rozpoznawania Cię po powrocie na naszą Stronę. Dzięki temu możemy personalizować nasze treści dla Ciebie, witać Cię po imieniu i zapamiętywać Twoje preferencje (na przykład wybór języka lub regionu).
 • Targetujące pliki cookie. Te pliki cookie rejestrują Twoją wizytę w naszej Witrynie, odwiedzone strony i łącza, z których skorzystałeś. Wykorzystamy te informacje, aby nasza Witryna i wyświetlane na niej reklamy były bardziej dopasowane do Twoich zainteresowań. W tym celu możemy również udostępniać te informacje stronom trzecim.

Należy pamiętać, że podmioty trzecie (w tym na przykład sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, takich jak usługi analizy ruchu w sieci) mogą również wykorzystywać pliki cookie, nad którymi nie mamy kontroli. Te pliki cookie to prawdopodobnie analityczne/wydajnościowe pliki cookie lub docelowe pliki cookie.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były umieszczane na twoim komputerze, powinieneś ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed rozpoczęciem korzystania z naszej Witryny, z tą wadą, że niektóre funkcje naszej Witryny mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

 

Pliki Cookies Niezbędne do funkcjonowania Sklepu

Nazwa

Funkcja

_ab

Używane w związku z dostępem do administratora

_secure_session_id

Używane w związku z nawigacją po witrynie sklepu

cart

Używane w połączeniu z koszykiem

cart_sig

Używane w związku z kasą

cart_ts

Używane w związku z kasą

checkout_token

Używane w związku z kasą

secret

Używane w związku z kasą

secure_customer_sig

Używane w związku z logowaniem klienta

storefront_digest

Używane w związku z logowaniem klienta

_shopify_u

Służy do ułatwienia aktualizacji informacji o koncie klienta

 

Raportowanie i Analityka

Nazwa

Funkcja

_tracking_consent

Preferencje śledzenia

_landing_page

Śledź strony docelowe

_orig_referrer

Śledź strony docelowe

_s

Analityka Shopify

_shopify_s

Analityka Shopify

_shopify_sa_p

Analityka Shopify związana z marketingiem i poleceniami

_shopify_sa_t

Analityka Shopify związana z marketingiem i poleceniami

_shopify_y

Analityka Shopify

_y

Analityka Shopify

 

Przeniesienie firmy

Jeśli my lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostałyby nabyte, lub w przypadku, gdy zakończymy działalność lub ogłosimy upadłość, informacje o użytkowniku byłyby jednym z aktywów przekazywanych lub nabywanych przez stronę trzecią. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że w przypadku takiego przeniesienia każdy nabywca naszej firmy może nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

Wykorzystanie danych osobowych do marketingu bezpośredniego

Od czasu do czasu możemy wykorzystywać dane osobowe, które zbieramy, aby zidentyfikować określone usługi i/lub produkty, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możemy wtedy skontaktować się z Tobą, aby poinformować Cię o tych usługach i/lub produktach, nowych funkcjach i korzyściach, jakie mogą Ci przynieść, poprosić o opinię lub po prostu informować Cię na bieżąco o tym, co dzieje się z nami i naszymi usługami i/lub produktami.

Marketing bezpośredni od nas zazwyczaj przybiera formę elektronicznej marketingowej wiadomości e-mail. Gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe do wysyłania Ci informacji marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów, MMS-ów lub innych środków elektronicznych, możemy to zrobić za Twoją wyraźną lub domniemaną zgodą. Każdy wysłany lub nawiązany przez nas bezpośrednio kontakt marketingowy będzie zawierał środki, za pomocą których możesz zrezygnować (lub zrezygnować) z otrzymywania dalszych informacji marketingowych. Ponadto możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, abyśmy usunęli wszelkie udzielone wcześniej zgody na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych. Skontaktuj się z nami pod adresem data@95gameshop.com, aby złożyć wniosek.

 

Linki do stron internetowych osób trzecich

Nasza Witryna może zawierać łącza do i ze stron internetowych osób trzecich. Jeśli klikniesz na takie linki, robisz to na własne ryzyko i podlegasz wszelkim zasadom polityki prywatności i/lub warunkom witryn internetowych, które mogą regulować korzystanie z takich witryn.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, praktyki w zakresie prywatności lub warunki witryn internetowych takich witryn ani żadnych informacji, które im przekazujesz. Powinieneś przeczytać politykę prywatności tych stron trzecich, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzają one Twoje dane osobowe podczas odwiedzania ich stron internetowych.

 

Skargi dotyczące prywatności

Jeśli uważasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy Twoje prawa do prywatności lub chciałbyś przedyskutować jakiekolwiek kwestie dotyczące naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem data@95gameshop.com. Wszystkie takie zapytania lub skargi będą traktowane poważnie i rozpatrywane tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe.

 

ZAŁĄCZNIK A

KLAUZULE ALTERNATYWNE/DODATKOWE KLAUZULE

 1. Bardziej szczegółowe informacje na temat gromadzenia danych

 

Informacje, które zbieramy i jak to robimy

Gromadzimy informacje, zarówno ogólne, jak i osobiste, na wiele sposobów, jak wyszczególniono w niniejszej Polityce prywatności. W przypadku danych osobowych lub informacji umożliwiających identyfikację użytkownika zbieramy informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to i pozostaje niezbędne do realizacji celu interakcji użytkownika z nami. Gromadzimy i przechowujemy informacje przy użyciu wielu technologii, takich jak pliki cookie, pamięci podręczne, bazy danych i dzienniki. Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy danych osobowych w sposób inny niż opisany w niniejszej Polityce prywatności.

Możesz odmówić podania nam danych osobowych i możesz sprzeciwić się gromadzeniu przez nas informacji; może to jednak wpłynąć na Twoją zdolność do korzystania z naszej Witryny, platform, aplikacji, produktów i/lub usług oraz naszą zdolność do zapewnienia Ci wsparcia lub pomocy.

 

Informacje, które podajesz, treści, które tworzysz, i pliki, które przesyłasz

Tworząc Konto w naszej Witrynie i innych powiązanych platformach, w tym w aplikacjach mobilnych, przekazujesz nam dane osobowe, które obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i hasło.

Nawet jeśli nie tworzysz Konta, możesz zdecydować się na przekazanie nam danych osobowych w określonych celach. Na przykład możesz podać nam adres e-mail, aby otrzymywać materiały marketingowe lub aktualizacje dotyczące naszych usług, lub numer telefonu, abyśmy mogli oddzwonić w sprawie zapytania klienta.

Gromadzimy również treści, które tworzysz, przesyłasz lub otrzymujesz od innych podczas korzystania z naszej Witryny i innych platform. Obejmuje to komentarze, a także zamówienia, faktury, witryny i dokumenty, które generujesz.

 

Informacje, które zbieramy o Twojej przeglądarce i urządzeniach

Kiedy korzystasz z naszej Witryny i innych platform, zbieramy ogólne informacje, które zwykle udostępniają przeglądarki internetowe, serwery i operatorzy sieci, takie jak unikalne identyfikatory (np. trwałe pliki cookie, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, numery IMEI), typ przeglądarki i ustawienia, dane lokalizacji, typ i ustawienia urządzenia, system operacyjny, adres IP, informacje o sieci komórkowej, w tym nazwę operatora i numer telefonu oraz numer wersji aplikacji, preferencje językowe, raporty o awariach, aktywność systemu oraz datę, godzinę i odsyłający adres URL każdego odwiedzającego wniosek. Informacje te pomagają nam rozwiązywać problemy, rozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej Witryny, przydzielać i równoważyć zasoby oraz ulepszać nasze produkty i usługi.

Niektóre z tych informacji mogą być danymi osobowymi, tj. danymi umożliwiającymi identyfikację osoby (to znaczy mogą być wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika jako osoby fizycznej i fizycznej) — informacje takie jak adresy IP, numery telefonów i unikalne identyfikatory. Traktujemy takie informacje w taki sam sposób, w jaki traktujemy wszystkie inne dane osobowe (takie jak imię i nazwisko) i będziemy wykorzystywać i ujawniać takie dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. 

 

Informacje, które zbieramy o tym, jak korzystasz z naszej Witryny i usług

Gdy korzystasz z naszej Witryny i usług, zbieramy informacje o tym, jak wchodzisz w interakcje z naszą platformą i jak korzystasz z naszych usług, takie jak klikane linki, przeglądane treści, warunki, produkty i usługi, których szukasz, produkty które kupujesz, osoby, z którymi się komunikujesz lub udostępniasz informacje, oraz sposób interakcji z reklamami.

Zbieramy informacje o Twojej aktywności, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystasz i wchodzisz w interakcje z naszą Witryną, innymi platformami, naszymi produktami i usługami. Pomaga nam to zrozumieć preferencje klientów, zoptymalizować naszą Witrynę i inne platformy, alokować i równoważyć zasoby oraz ulepszać nasze produkty i usługi.

 

Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje

Gromadzimy informacje, aby umożliwić Ci czerpanie korzyści z naszej Witryny, platform, aplikacji, produktów i usług. Z zastrzeżeniem niniejszej Polityki prywatności i Twoich preferencji dotyczących danych, możemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje do niektórych lub wszystkich z następujących celów:

 • wypełniać nasze zobowiązania i dostarczać uzgodnione produkty i usługi
 • założyć, utrzymywać i administrować Twoim Kontem (w tym ułatwianie płatności)
 • utrzymywać, rozwiązywać problemy i ulepszać naszą Witrynę, platformy, aplikacje, produkty i usługi
 • opracowywać nowe produkty i usługi
 • jeśli pozwalają na to Twoje preferencje, aby dostarczać Ci rekomendacje oraz spersonalizowane produkty i usługi
 • mierzyć wydajność naszej Witryny, platform, aplikacji, produktów i usług
 • zabezpieczać i chronić Ciebie, nas, naszą Witrynę, platformy, aplikacje, produkty i usługi oraz społeczeństwo
 • wypełnianie naszych prawnych, regulacyjnych i podatkowych obowiązków sprawozdawczych
 • komunikować się z Tobą w sprawie naszej Witryny, platform, aplikacji, produktów i usług — na przykład w celu powiadamiania o zmianach i aktualizacjach, ostrzegania Cię o naruszeniach danych lub bezpieczeństwa oraz zapewniania obsługi klienta
 • za Twoją wyraźną zgodą tworzyć lub rozpowszechniać materiały promocyjne i marketingowe, które są dla Ciebie istotne
 • w celu zapewnienia jakości i celów szkoleniowych
 • tylko w przypadku informacji, które nie umożliwiają identyfikacji osoby — lub danych osobowych tylko za Twoją wyraźną zgodą
 • promować i sprzedawać siebie, nasze produkty i usługi oraz naszą Witrynę (w tym wszelkie utrzymywane lub obsługiwane przez nas strony mediów społecznościowych, takie jak Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube itp.
 • wszelkie inne zastosowania zidentyfikowane w momencie zbierania danych osobowych lub uzasadnione w niniejszej Polityce prywatności i naszych Warunkach dostępnych pod adresem https://www.95gameshop.com/pl/pages/regulamin

 

2. Więcej informacji na temat udostępniania danych osobowych

Kiedy udostępniamy Twoje dane osobowe innym osobom

Gromadzone przez nas dane osobowe pozostają w ramach naszej grupy korporacyjnej, poza następującymi okolicznościami:

 • gdy udzielisz nam wyraźnej zgody na udostępnienie Twoich danych osobowych
 • gdy udostępniamy je naszym podmiotom stowarzyszonym, partnerom i innym zaufanym organizacjom, z którymi współpracujemy w celu dostarczania Ci produktów i usług
 • gdy udostępniamy je zaufanym zewnętrznym dostawcom usług i podmiotom przetwarzającym dane, takim jak centra danych, dostawcy usług hostingowych w chmurze, dostawcy oprogramowania w chmurze, dostawcy obsługi klienta, podmioty przetwarzające płatności, windykatorzy, księgowi i ubezpieczyciele
 • gdy udostępniamy je potencjalnym sprzedawcom lub nabywcom naszej firmy lub aktywów
 • gdy udostępniamy je organom regulacyjnym i innym odpowiednim stronom w celu zachowania zgodności z prawem lub umową, w celach sprawozdawczych lub gdy uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony naszej własności lub praw, praw osób trzecich lub społeczeństwa na wolności.

 

3. Więcej informacje na temat praw użytkowników

Prawo dostępu

Możesz uzyskać dostęp i przeglądać wszelkie dane osobowe, które posiadamy na Twój temat. Na Twoją konkretną prośbę będziemy w stanie, tak szybko, jak to możliwe, dostarczyć Ci niektóre lub wszystkie (zgodnie z prośbą) następujących informacji, jeśli są dostępne:

 • dane osobowe na Twój temat, które są w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą oraz źródło tych danych
 • sposoby, w jakie Twoje dane osobowe były lub mogły być przez nas wykorzystywane lub przetwarzane, w tym logika stojąca za wszelkimi zautomatyzowanymi decyzjami (jeśli dotyczy), w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku
 • sposoby, w jaki Twoje dane osobowe zostały lub mogły zostać przez nas ujawnione oraz informacje o tym, komu lub jakim kategoriom odbiorców te dane zostały ujawnione w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku
 • jak długo spodziewamy się przechowywać Twoje dane lub jeśli określone informacje nie są dostępne, kryteria, których używamy do określenia takiego okresu
 • celu ich wykorzystania, przetwarzania lub ujawnienia

Zastrzegamy sobie jednak prawo do nieprzekazywania Ci danych osobowych lub innych powiązanych informacji, jeśli można racjonalnie oczekiwać, że ich udostępnienie:

 • zagrażają bezpieczeństwu lub zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu innej osoby
 • spowodować natychmiastową lub poważną szkodę dla twojego bezpieczeństwa, zdrowia fizycznego lub psychicznego
 • ujawniać danych osobowych innej osoby
 • ujawnienia tożsamości osoby, która podała dane osobowe innej osoby fizycznej, a osoba podająca dane osobowe nie wyraża zgody na ujawnienie jej tożsamości
 • mieć wpływ na zapobieganie przestępstwom lub naruszeniom zasad etyki zawodów regulowanych, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie, wykrywanie ich i ściganie
 • być sprzeczne z bezpieczeństwem narodowym i publicznym, potrzebami obronnymi lub interesem narodowym (w tym ważnymi sprawami gospodarczymi, finansowymi, monetarnymi, budżetowymi i podatkowymi)

Jeśli chcesz skorzystać z prawa dostępu, skontaktuj się z nami pod adresem data@95gameshop.com, a my odpowiemy na Twoją prośbę w rozsądnym terminie po jej złożeniu. Staramy się przetwarzać wszystkie wnioski w ciągu miesiąca w przypadku prostych wniosków, jednak złożone i/lub obszerne wnioski mogą zająć do trzech miesięcy. Jeśli odmówimy Ci dostępu, podamy powód, dla którego to robimy, w momencie Twojego żądania.

Zwykle nie pobieramy opłat za uzasadnione wnioski o dostęp do danych osobowych. Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, o której zostaniesz powiadomiony przed przystąpieniem do realizacji wniosku, za czas i koszty w następujących okolicznościach:

 • jeśli zebranie i przygotowanie materiałów wymaga dłuższego czasu
 • jeśli chcesz otrzymywać, a my jesteśmy w stanie dostarczyć kopie lub nośniki fizyczne (tj. płyty CD, dyski USB lub inne nośniki danych)

 

Prawo do sprostowania i usunięcia

Skontaktuj się z nami pod adresem data@95gameshop.com tak szybko, jak to możliwe, jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w Twoich danych osobowych lub jeśli uważasz, że dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat: nie są dokładne, kompletne lub aktualne; nie jest już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane, nie ma ważnej podstawy prawnej przetwarzania, abyśmy mogli odpowiednio zaktualizować Twój plik. W zależności od okoliczności możemy zmienić, usunąć lub zablokować wszelkie niedokładne, niekompletne lub nieaktualne informacje. W przypadku niektórych próśb możemy wymagać dowodu w formie dokumentu lub dowodu. Zrealizujemy wszelkie uzasadnione żądania poprawienia niedokładnych danych tak szybko, jak to możliwe, a niekompletnych danych w rozsądnym terminie i prześlemy zaktualizowane dane osobowe do innych organizacji, którym dane zostały ujawnione w ciągu roku poprzedzającego datę korekty, chyba że : to jest niemożliwe; wymaga nieproporcjonalnego wysiłku; inne organizacje nie potrzebują już poprawionych danych osobowych do jakichkolwiek celów prawnych lub biznesowych; lub w inny sposób zgadzasz się, że nie musimy ponownie wysyłać poprawionych informacji do żadnej innej organizacji.

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych osobowych ze względu na Twoją sytuację osobistą

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu określonych danych osobowych z ograniczonych powodów wynikających z Twojej sytuacji osobistej. Jeśli chcesz złożyć taki wniosek, skontaktuj się z nami pod adresem data@95gameshop.com, podając szczegóły swojej sytuacji osobistej i powody sprzeciwu. Odpowiemy na wszystkie prośby w rozsądnym terminie. Jeśli odrzucimy Twój sprzeciw, poinformujemy Cię o przyczynach takiego sprzeciwu.

 

4. Wtyczki mediów społecznościowych i rozszerzenia przeglądarki

W naszej Witrynie możemy używać wtyczek społecznościowych, na przykład wtyczek sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google+ i Pinterest, i mogą one zawierać ikony. Ponadto możemy również zaoferować korzystanie z rozszerzenia przeglądarki, które zapewnia użytkownikom zaktualizowane ceny i dostępność zapasów w naszej Witrynie i witrynach stron trzecich.

Te pliki cookie są aktywowane, gdy zaczniesz nawigować po naszej Witrynie. Twoja przeglądarka może utworzyć połączenie z serwerami takich sieci społecznościowych i/lub przesyłać dane do takich serwerów, gdy przeglądasz stronę w naszej Witrynie. Jeśli korzystasz z funkcji wtyczki (np. kliknij przycisk „Lubię to” lub dodaj komentarz), informacje te są również przesyłane bezpośrednio do sieci społecznościowej przez Twoją przeglądarkę i mogą być tam przechowywane. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje praktyk tych zewnętrznych sieci społecznościowych.

 

5. Analityka

Niektóre reklamy, które widzisz w naszej Witrynie lub w wiadomościach e-mail, które Ci dostarczamy, są dostarczane przez reklamodawców, którzy zbierają informacje o Twojej aktywności online za pomocą wysyłanych przez nas wiadomości e-mail i/lub w naszej Witrynie za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii . Strony trzecie gromadzące te informacje mogą obejmować między innymi Facebook, AirTables, Xero i Google. Korzystanie z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii przez te strony trzecie podlega polityce prywatności tych stron trzecich.

Aby zrezygnować z gromadzenia Twoich danych przez te strony trzecie lub uzyskać informacje o wykorzystywanych przez nie technologiach lub ich własnych politykach prywatności, odwiedź ich stronę internetową.

Ponadto 95gameshop.com współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w celu dostarczania informacji analitycznych dotyczących korzystania przez użytkownika z naszej Witryny lub pomagania nam w śledzeniu reklam dostarczanych użytkownikowi w celu określenia skuteczności reklam w naszej Witrynie. Strony trzecie, które używają plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii, aby pomóc nam w pomiarze ruchu, badaniach i analizach, obejmują między innymi Facebook, AirTables, Xero i Google. Aby zrezygnować z gromadzenia Twoich danych przez te strony trzecie lub uzyskać informacje o wykorzystywanych przez nie technologiach lub ich własnych politykach prywatności, odwiedź ich stronę internetową.

Jakie masz możliwości?

Zmień ustawienia swojego konta. Możesz dodawać lub aktualizować informacje lub zmieniać ustawienia prywatności Konta, co ogranicza innych użytkowników, którzy mogą zobaczyć informacje w Twoim profilu użytkownika i/lub jakie informacje w Twoim profilu użytkownika są widoczne dla innych. Informacje, które możesz przeglądać, aktualizować lub usuwać, mogą ulec zmianie wraz ze zmianami w Witrynie.

Cookies. Zwykle możesz poinstruować swoją przeglądarkę, zmieniając jej ustawienia, aby przestała akceptować pliki cookie lub wyświetlała monit przed zaakceptowaniem pliku cookie z naszej Witryny, którą odwiedzasz. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich części Witryny lub wszystkich funkcji Witryny.

E-mail lub poczta. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail ani innych wiadomości, zaznacz swoje preferencje, zmieniając ustawienia Konta, kontaktując się z nami pod adresem data@95gameshop.com lub klikając link „zrezygnuj z subskrypcji” w wiadomości e-mail, którą do Ciebie wysłaliśmy.

Dezaktywacja Twojego konta. Zawsze możesz zdecydować, że nie chcesz ujawniać nam informacji lub usunąć informacje, ale pamiętaj, że niektóre informacje mogą być potrzebne do zarejestrowania się u nas lub skorzystania z niektórych naszych specjalnych funkcji. Możesz poprosić o dezaktywację swojego Konta, kontaktując się z nami pod adresem data@95gameshop.com.

Wiadomości SMS. Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości tekstowej dotyczącej Usługi, która wysyła wiadomość tekstową z żądanymi informacjami, możesz odpowiedzieć na wiadomość tekstową „STOP”, aby anulować subskrypcję.

 

6. Promocja

W przypadku Uczestników Promocji UE powyższe opcje są uzupełnieniem preferencji podanych przez Ciebie podczas przesyłania danych osobowych w ramach udziału w promocji.

Kiedy jednak aktualizujesz informacje na swoim Koncie, możemy zachować kopię twoich wcześniejszych, niezmienionych informacji na naszych serwerach. Należy pamiętać, że niektóre informacje mogą pozostać na naszych serwerach po usunięciu takich informacji z konta. Możemy wykorzystywać wszelkie zagregowane dane pochodzące z lub zawierające Twoje informacje po ich aktualizacji lub usunięciu zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.